Tìm kiếm quảng cáo ngoài trời.

Trụ hộp đèn tại Đường Dd 14 Hoàng Quốc Việt quận Cầu giấy Thủ Đô Hà Nội

Đường Dd 14 Hoàng Quốc Việt quận Cầu giấy Thủ Đô Hà Nội

Mật độ lưu thông: 1.000.000 người / ngày

Tầm nhìn: 300m

Kích thước: (H) 1.5m x (W) 3m x 2 mặt

Diện tích mặt bằng: 9m

Hình thức thực hiện: Trụ hộp đèn căng bạt in Hiflex

Có sẵn

Trụ hộp đèn gần Đường Dd 14 Hoàng Quốc Việt quận Cầu giấy Thủ Đô Hà Nội

Sân bay Quốc tế Nội Bài - Hà Nội

Sân bay Quốc tế Nội Bài - Hà Nội

Băng chuyền ga Quốc nội: (H) 1m x (W) 5m x 2 Mặt; Băng chuyền ga Quốc tế: (H) 1.5m x (W) 4m x 2 Mặt

Mật độ lưu thông: 100000 người / ngày

Đường Dd Viện Hàn Lâm Hoàng Quốc Việt quận Cầu Giay Hà Nội

Đường Dd Viện Hàn Lâm Hoàng Quốc Việt quận Cầu Giay Hà Nội

(H) 1.5m x (W) 3m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

Đường Dd 94 Hoàng Quốc Việt quận Cầu giấy Thủ Đô Hà Nội

Đường Dd 94 Hoàng Quốc Việt quận Cầu giấy Thủ Đô Hà Nội

(H) 1.5m x (W) 3m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

Đường Dd 8 Hoàng Quốc Việt quận Cầu giấy Thủ Đô Hà Nội

Đường Dd 8 Hoàng Quốc Việt quận Cầu giấy Thủ Đô Hà Nội

(H) 1.5m x (W) 3m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

Đường Dd 34 Hoàng Quốc Việt quận Cầu giấy Thủ Đô Hà Nội

Đường Dd 34 Hoàng Quốc Việt quận Cầu giấy Thủ Đô Hà Nội

(H) 1.5m x (W) 3m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

Đường Dd 18 Hoàng Quốc Việt quận Cầu giấy Thủ Đô Hà Nội

Đường Dd 18 Hoàng Quốc Việt quận Cầu giấy Thủ Đô Hà Nội

(H) 1.5m x (W) 3m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

Đối diện Rạp xiếc Trung Ương 2, Trần Nhân Tông, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đối diện Rạp xiếc Trung Ương 2, Trần Nhân Tông, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

(H) 2.075m x (W) 1.465m x 2 Mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

Đối diện Rạp xiếc Trung Ương 1, Trần Nhân Tông, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đối diện Rạp xiếc Trung Ương 1, Trần Nhân Tông, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

(H) 2.075m x (W) 1.465m x 2 Mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

Đối diện Chung cư Diamond Flower, Hoàng Đạo Thúy, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Đối diện Chung cư Diamond Flower, Hoàng Đạo Thúy, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

(H) 2.075m x (W) 1.465m x 2 Mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

Đối diện 17T6 Hoàng Đạo Thúy, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Đối diện 17T6 Hoàng Đạo Thúy, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

(H) 2.075m x (W) 1.465m x 2 Mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

Đối diện 17T4 Hoàng Đạo Thúy, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Đối diện 17T4 Hoàng Đạo Thúy, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

(H) 2.075m x (W) 1.465m x 2 Mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

Đối diện 24T2 Hoàng Đạo Thúy, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Đối diện 24T2 Hoàng Đạo Thúy, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

(H) 2.075m x (W) 1.465m x 2 Mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

Đối diện 34T Hoàng Đạo Thúy, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Đối diện 34T Hoàng Đạo Thúy, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

(H) 2.075m x (W) 1.465m x 2 Mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

Đối diện 17T3 Hoàng Đạo Thúy, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Đối diện 17T3 Hoàng Đạo Thúy, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

(H) 2.075m x (W) 1.465m x 2 Mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

Đối diện Kiểm toán Nhà nước, Hoàng Đạo Thúy, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Đối diện Kiểm toán Nhà nước, Hoàng Đạo Thúy, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

(H) 2.075m x (W) 1.465m x 2 Mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

Đối diện 4 Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội

Đối diện 4 Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội

(H) 2.075m x (W) 1.465m x 2 Mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày