Tìm kiếm quảng cáo ngoài trời.

Trụ hộp đèn tại 2 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận 1, TP.HCM

2 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận 1, TP.HCM

Mật độ lưu thông: 1.000.000 người / ngày

Tầm nhìn: 300

Kích thước: (W)1.8m x (H)2.5m x 2 mặt

Diện tích mặt bằng: 9m2

Hình thức thực hiện: Căng bạt in Hifex - đèn chiếu sáng bên ngoài

Trụ hộp đèn gần 2 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận 1, TP.HCM

Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất - HCM

Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất - HCM

(H) 1.5m x (W) 3.5m

Mật độ lưu thông: 100000 người / ngày

Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất - HCM

Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất - HCM

Ngang: (H) 1.5m x (W) 3.5m, Dọc: (H) 2.05m x (W) 1.10m

Mật độ lưu thông: 100000 người / ngày

40 Kinh Dương Vương, Quận 6, TP.HCM

40 Kinh Dương Vương, Quận 6, TP.HCM

(W)4m x (H)2m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

806 Hồng Bàng, Quận Bình Tân, TP.HCM

806 Hồng Bàng, Quận Bình Tân, TP.HCM

(W)3m x (H)1.5m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

701 Hồng Bàng, Quận Bình Tân, TP.HCM

701 Hồng Bàng, Quận Bình Tân, TP.HCM

(W)3m x (H)1.5m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

573 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

573 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

(W)3m x (H)1.5m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

352 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

352 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

(W)1.37m x (H)1.96m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

549 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

549 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

(W)1.37m x (H)1.96m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

521 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

521 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

(W)1.37m x (H)1.96m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

497 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

497 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

(W)1.37m x (H)1.96m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

208 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

208 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

(W)1.37m x (H)1.96m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

Hồng Bàng - Phùng Hưng, Quận 5, TP.HCM

Hồng Bàng - Phùng Hưng, Quận 5, TP.HCM

(W)1.37m x (H)1.96m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

Hồng Bàng - Dương Tử Giang, Quận 5, TP.HCM

Hồng Bàng - Dương Tử Giang, Quận 5, TP.HCM

(W)1.37m x (H)1.96m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

463A Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

463A Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

(W)1.37m x (H)1.96m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

435 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

435 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

(W)1.37m x (H)1.96m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

421 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

421 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

(W)1.37m x (H)1.96m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày