Tìm kiếm quảng cáo ngoài trời.

Quảng cáo ngoài trời tại Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngã 6 Phù Đổng

Ngã 6 Phù Đổng

(H) 6m x (W) 18m x 1 mặt

Mật độ lưu thông: 480000 người / ngày

Vòng Xoay Công Trường Dân Chủ

Vòng Xoay Công Trường Dân Chủ

(H) 4.5m x (W) 20m x 1 mặt

Mật độ lưu thông: 240000 người / ngày

Đường 538 Nguyễn Thị Minh Khai Quận 1 TPHCM

Đường 538 Nguyễn Thị Minh Khai Quận 1 TPHCM

(H) 9.35 x (W) 5.5 x 1 mặt

Mật độ lưu thông: 550000 người / ngày

Đường 74/13 C Hai Bà Trưng Quận 1 TPHCM

Đường 74/13 C Hai Bà Trưng Quận 1 TPHCM

(H) 10 x 8.2 (W) x 1 mặt

Mật độ lưu thông: 550000 người / ngày

Đường 8 Nguyễn Thái Học quận 1 Tphcm

Đường 8 Nguyễn Thái Học quận 1 Tphcm

(H) 10m x (W) 17.5m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 2000000 người / ngày

Đường 40-42 Phan Bội Châu quận 1 Tphcm

Đường 40-42 Phan Bội Châu quận 1 Tphcm

(H) 8m x (W) 15m x 1 mặt

Mật độ lưu thông: 2000000 người / ngày

8 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận 1, TP.HCM

8 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận 1, TP.HCM

(W)3m x (H)1.5m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

7 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận 1, TP.HCM

7 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận 1, TP.HCM

(W)3m x (H)1.5 x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

6 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận 1, TP.HCM

6 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận 1, TP.HCM

(W)3m x (H)1.5m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

5 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận 1, TP.HCM

5 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận 1, TP.HCM

(W)1.8m x (H)2.5m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

4 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận 1, TP.HCM

4 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận 1, TP.HCM

(W)1.8m x (H)2.5m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

3 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận 1, TP.HCM

3 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận 1, TP.HCM

(W)1.8m x (H)2.5m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

2 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận 1, TP.HCM

2 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận 1, TP.HCM

(W)1.8m x (H)2.5m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

01 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận 1, TP.HCM

01 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận 1, TP.HCM

(W)1.8m x (H)2.5m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

Công Trường Mê Linh - Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM

Công Trường Mê Linh - Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM

(W)1.8m x (H)2.5m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

Công Trường Mê Linh - Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM

Công Trường Mê Linh - Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM

(W)1.5m x (H)2.5m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

Nguyễn Thị Minh Khai - CMT8, Quận 1, TP.HCM

Nguyễn Thị Minh Khai - CMT8, Quận 1, TP.HCM

(W)3m x (H)1.2m x 4 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

Trần Hưng Đạo - Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM

Trần Hưng Đạo - Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM

(W)3m x (H)1.2 x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

(W)4m x (H)2m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

Hàm Nghi - Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP.HCM

Hàm Nghi - Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP.HCM

(W)4m x (H)2m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

Hồ Tùng Mậu - Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

Hồ Tùng Mậu - Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

(W)4m x (H)2m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

Hàm Nghi - Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM

Hàm Nghi - Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM

(W)4m x (H)2m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

Hàm Nghi - Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM

Hàm Nghi - Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM

(W)4m x (H)2m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

Hàm Nghi - Pastuer, Quận 1, TP.HCM

Hàm Nghi - Pastuer, Quận 1, TP.HCM

(W)4m x (H)2m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

Pastuer - Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

Pastuer - Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

(W)4m x (H)2m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

Hàm Nghi - Nam Kì Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM

Hàm Nghi - Nam Kì Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM

(W)4m x (H)2m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

Nam Kì Khởi Nghĩa - Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

Nam Kì Khởi Nghĩa - Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

(W)4m x (H)2m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

Phó Đức Chính - Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

Phó Đức Chính - Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

(W)4m x (H)2m x 2 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM

10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM

(W)5m x (H)1.5m x 1 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày

175 Nguyễn Thái Học, Quận 1, TP.HCM

175 Nguyễn Thái Học, Quận 1, TP.HCM

(W)5m x (H)1.5m x 1 mặt

Mật độ lưu thông: 1000000 người / ngày