Tìm kiếm quảng cáo ngoài trời.

Nhà chờ xe Buyt

Quảng cáo tại nhà chờ xe Buýt là hình thức quảng cáo mới được cho phép tại Việt Nam cùng với đặc thù xuất hiện dày đặc và trải đều khắp nơi tại các thành phố lớn của các nhà chờ xe Buýt, hứa hẹn đây là loại hình quảng cáo tiềm năng to lớn, giúp khách hàng xây dựng hình ảnh thương hiệu hiện đại, cũng như tiếp cận chính xác đối tượng tiêu dùng tiềm năng với chi phí hợp lí nhất.