Về Chúng Tôi - Việt Nam OOH

Ra đời với mục đích giúp cho các doanh nghiệp dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận được kênh quảng cáo ngoài trời phù hợp, chúng tôi là website đầu tiên tại Việt Nam cung cấp thông tin chi tiết về quảng cáo ngoài trời.

Về Chúng tôi

Ra đời với mục đích giúp cho các doanh nghiệp dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận được kênh quảng cáo ngoài trời phù hợp, chúng tôi là website đầu tiên tại Việt Nam cung cấp thông tin chi tiết về quảng cáo ngoài trời và cho phép người dùng có thể tìm kiếm, xem và chọn trước các quảng cáo mà mình muốn. Bênh cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp các kiến thức, thông tin hữu ích nhằm giúp các doanh nghiệp đạt được mục tiêu tiếp thị trong ngân sách cho phép.